Gradinita cu Program Prelungit nr. 26 Brasov


Du-te la cuprins

Financiar-contract

Administratie

Pentru a descarca si completa formularul apasati aici.

GRĂDINITA cu program prelungit Nr. 26 Brasov
STR. NEPTUN, NR. 1 bis
TEL/ FAX : 0268-333519
E-mail :
gradi26bv@yahoo.com
Web : www.gradinita26bv.ro

CONTRACT
DE PARTENERIAT CU PĂRINTII


I. PĂRTILE SEMNATARE:
1. UNITATEA DE ÎNVĂTĂMÂNT: Grădinita cu Program Prelungit Nr. 26, cu sediul în strada Neptun, nr.1 bis, reprezentată prin Director Pistea Ioana Tinela si
2.
BENEFICIARUL INDIRECT: Părintele / reprezentantul legal al copilului, Dl /Dna ..................................................... cu domiciliul în ........................................................................................................... telefon ......................................
3. BENEFICIAR DIRECT: Copilul ............................................................... grupa .........................
II. SCOPUL ACORDULUI:
Asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de învătământ prin implicarea si responsabilizarea părtilor în educatia copiilor.
Pentru desfă
surarea la standarde de calitate a procesului instructiv-educativ, părtile se angajează, prin vointă proprie, după cum urmează:
III. DREPTURILE PĂRTILOR: drepturile părtilor semnatare ale prezentului acord, sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare si Functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar si în Regulamentul de Ordine Interioară
IV. OBLIGATIILE PĂRTILOR: se vor formula, cel putin, responsabilităti minime din domeniile: învătământ, educatie, securitate si sănătate a copiilor, norme de conduită si sistem de comunicare scoală - familie.
1. GRĂDINITA SE ANGAJEAZĂ:
1)
Să asigure spatiul, cadrul organizatoric si logistic pentru desfăsurarea procesului educational în conditiile legale;
2) S
ă ofere servicii educationale de calitate la nivelul standardelor elaborate ale MECTS pentru fiecare copil;
3) S
ă asigure securitatea si siguranta copiilor în unitate precum si în deplasările organizate de unitate;
4) S
ă coopereze cu toate institutiile si structurile de ale căror servicii beneficiază grădinita si de care depinde bunul mers al procesului de învătământ;
5) S
ă trateze cu profesionalism si responsabilitate orice situatie specială legată de educatia copilului;
6) S
ă elibereze la cerere si în timp util orice document scolar ce serveste interesului copilului prescolar;
7) S
ă asigure accesul legal la educatie în limitele planului de scolarizare;
8) S
ă asigure transparenta tuturor activitătilor derulate, organizate sau aprobate de grădinită;
9) S
ă solicite implicarea părintilor în stabilirea disciplinelor optionale;
10) S
ă explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte părti semnatare.
2. BENEFICIARII INDIRECTI /PĂRINTII SE ANGAJEAZĂ:
1) S
ă-si asume responsabilitatea promovării în educatia copilului, a principiilor valorilor si normelor de conduită sustinute de către grădinită;
2) S
ă respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al grădinitei;
3) S
ă asigure frecventa zilnică deoarece în caz contrar, după două săptămâni de absentă nemotivată copilul este scos din evidentă;
4) S
ă se prezinte la grădinită cel putin odată pe lună si să discute cu educatoarele evolutia si conduita copilului;
5) Au
dreptul si obligatia de a se implica activ în activitătile de la grupă la nivelul unitătii, precum si în cele extrascolare;
6) S
ă trateze cu respect si consideratie institutia prescolară si reprezentatii ei;
7) S
ă-si asume împreună cu copilul responsabilitatea pentru orice faptă a acestuia;
8) S
ă asigure cele necesare copilului (rechizite, materiale de igienă, etc.);
9) S
ă asigure copilului o tinută vestimentară curată si îngijită;
10) S
ă-si supravegheze copilul, după ce l-a preluat din grupă;
11) Odata cu plecarea din grupa a prescolarului cu insotitorul, acestia vor parasi incinta si curtea gradinitei;
12)
Să asigure plata contributiei pentru hrană în prima marti a lunii, pentru luna în curs;
13) Contributia se achita pentru intreaga luna, chiar daca copilul nu frecventeaza toata perioada;
14) Suma achitata pentru perioada in care copilul nu frecventeaza se compenseaza in contul lunilor urmatoare;
15) In cazul in care nu se achita contributia pe luna in curs, in luna urmatoare copilul va fi scos din evidenta (nu mai este primit in gradinita);
16) Absenta copilului din unitate trebuie anuntata, iar daca perioada depaseste 3 zile, revenirea in colectivitate se face pe baza avizului medical (conform ORD.653/2001);
17) Nefrecventarea gradinitei mai mult de 2 saptamani, nemotivat, duce la pierderea locului in unitatea noastra;
18)
Să respecte ora de venire la program 6:00 – 8:00 (dacă întârzie să anunte telefonic), si ora de plecare 15:00 – 17:00;
19)
Dacă din motive de exceptie sunt nevoiti să plece la pranz, o pot face, anuntând în prealabil, între orele 12:30 – 13:00, pentru a nu deranja programul de masă si odihnă.
3. BENEFICIARUL DIRECT – COPILUL
1)
Să respecte grădinita, personalul acesteia, precum si pe colegii săi;
2) S
ă aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea si libertatea celorlalti din grădinită;
3) S
ă se implice direct si să răspundă solicitărilor educatoarelor;
4) S
ă păstreze în bună stare bunurile grădinitei si să folosească cu grijă jucăriile, materialele didactice puse la dispozitie.
V. DURATA ACORDULUI
Prezentul acord se încheie pe
durata scolarizării copilului în grădinita noastră.
VI. ALTE CLAUZE
1.
Orice neîntelegere dintre părti se poate solutiona pe cale amiabilă, în cadrul consiliului Profesoral sau în Consiliul de Administratie;
2.
Nerespectarea angajamentelor asumate de părti duce la aplicarea sanctiunilor legale;
3. Prezentul
acord încetează de drept în următoarele cazuri:
- în cazul plecării copilului la scoală
- în cazul transferului copilului la o altă unitate prescolară
- în situatia încetării activitătii unitătii de învătământ.

Unitatea prescolară: .................................................................................................. Beneficiar indirect:
Grădinita cu P.P. Nr. 26
Director,
Pistea Ioana Tinela


Home | Oferta educationala | Proiecte-parteneriate | Documente manageriale | Administratie | C.E.A.C. | Galerie foto | Noutati | Jocuri copii! | Contact | Harta site


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal